Scrophulariaceae

 

Linaria reflexa

(L.) Desfontaines 

 

linaiola riflessa * toadflax

annua * 8-20 cm * gennaio-aprile